9 Lt už 21-os dienos prieigą prie testų valstybės tarnybos, egzaminui pasiruošti iš Valstybestarnyba.peis.lt! Tapk valstybės tarnautoju greičiau ir paprasčiau!

išparduota
Nori darbo su aiškiomis darbo valandomis, stabiliomis pajamomis, socialinėmis garantijomis ir realiomis karjeros galimybėmis? Masinis.lt kartu su portalu Valstybestarnyba.peis.lt siūlo tau pagalbą - net 21-os dienos prieigą prie sprendimo testų valstybės tarnautojo egzaminui išlaikyti tik už 9 Lt! Kuo daugiau testų išspręsi - tuo geriau pasiruoši egzaminui, ir tuo greičiau svajonių darbas bus tavo!


Kuo daugiau laiko skirsi valstybės tarnautojo egzamino pasiruošimui, tuo geresni rezultatai tavęs laukia, tad nelauk kol kas nors kitas už tave išmoks ir pradėk atsakingai ruoštis egzaminui, kuris gali pakeisti visą tavo gyvenimą! O dabar tai dar ir pačioje patogiausioje vietoje, tau patogiausiu laiku - internete! Visiems būsimiems valstybės tarnautojams siūlome puikų šansą net 21-ną dieną spręsti valstybės tarnautojų testus portale Valstybestarnyba.peis.lt už neįtikėtinai gerąkainą - tik 9 Lt!


Siekis dirbti valstybės tarnyboje jau greitai gali virsti realybe. Tereikia skirti tik 21-ną dieną Valstybestarnyba.peis.lt testų sprendimui ir jokie egzaminai nebebus baisūs! O svajonių darbas taps tavo!

 

Portalas Peis.lt siūlo unikalią galimybę pasiruošti Valstybės Tarnautojo egzaminui ir užtikrinti maksimalias galimybes laimėti konkursą. Portale skelbiami ankstesniuose konkursuose viešai skelbti klausimai. Testavimosi portale http://www.valstybestarnyba.peis.lt/ paslaugos. Testai norintiems tapti Valstybės Tarnautojais. Kas dieną yra skelbiama iki kelių dešimčių konkursų į Valstybės Tarnybą (http://www.vtd.lt/index.php?-485345967).

 

Visuose skelbimuose yra nurodomas lengvai apskaičiuojamas (pagal LR Valstybės tarnybos įstatymąhttp://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435361) atlyginimas, o tapus Valstybės Tarnautoju net praradus darbą tau bus privalomai pasiūlytas naujas. Šiuo metu http://www.valstybestarnyba.peis.lt/ portale kasdien testuojasi apie 10 asmenų.


Programos privalumai:
1. Testas visada generuojamas atsitiktinai, tu mokaisi klausimus, o ne testus su tais pačiais pasikartojančiais klausimais;

2. Atsakymo variantai visada pateikiami atsitiktine tvarka, taip neleidžiant įsidėmėti atsakymo varianto vietos;

3. Gali pasirinkti, kad testą generuotų iš rečiausiai tau pasitaikiusių arba iš viso nepasitaikiusių klausimų. Taip tu tikrai galėsi spręsti visus įmanomus klausimus;

4. Galima pasirinkti, kad sistemoje įdiegtas dirbtinis intelektas, analizuojantis tavo sprendinius ir žinias, generuotų tau testus iš klausimų kuriuos tau sunkiausiai sekasi spręsti;

5. Sistemoje kaupiama visa tavo statistika, joje matyti kuriuos įstatymus tu jau išmokai, o kuriuos dar reiktų pakartoti.
Kiekviename konkurse į valstybės tarnautojo vietą yra privalomas egzaminas raštu, sudaromas iš šių įstatymų:

I.Lietuvos Respublikos Konstitucija;

II.Lietuvos Respublikos asmens duomenųteisinės apsaugos įstatymas;

III.Lietuvos Respublikos darbuotojųsaugos ir sveikatos įstatymas;

IV.Lietuvos Respublikos gyventojųturto deklaravimo įstatymas;

V.Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymas;

VI.Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymas;

VII.Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

VIII.Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas;

IX.Respublikos savivaldybiųadministracinės priežiūros įstatymas;

X.Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas XI.Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas;

XII.Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas;

XIII.Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

XIV.Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

XV.Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklės;

XVI.Dokumentųrengimo ir įforminimo taisyklės.

Apie pardavėją

UAB "PEIS"
Telefonas: 8 685 41988
El pašto adresas: info@peis.lt
Nuoroda:

loading...